Motýlí efekt: V Teheráne zostrelili lietadlo, na Slovensku polícia zase zamietla jeden prípad pod stôl – teória chaosu je zneužívaná na „teror“ proti aktívnym občanom

Motýlí efekt je súčasťou teórie chaosu zhrnutý do metafory „mávnutie krídiel motýľa niekde na jednej strane planéty, môže spôsobiť hotovú katastrofu na druhej strane planéty“. Aj keď sa vám táto teória zdá byť šialená, je však reálna, hovoria vedecké výskumy…. A sme doma, táto vedecká teória chaosu sa zneužíva na prenasledovanie nezákonnosťou aj v politike, to chcem preukázať v tomto blogu na vlastnom prípade.

Na Wikipédii nájdete len stručne o.i. toto „ Motýlí efekt alebo efekt motýlieho krídla označuje veľkú zmenu vývoja systému pri minimálnych začiatočných podmienok systému“. Inými slovami názov je odvodený z predstavy, že aj niečo také malé ako je trepotanie motýlich krídiel, môže v konečnom dôsledku vyvolať tornádo napríklad aj niekde na druhej strane Zeme.

Nie je zmyslom tohoto blogu, aby som čitateľov zaťažoval vedeckým dokazovaním tohoto „efektu“ na ktorý je veľké množstvo príkladov, ale pre lepšie pochopenie uvediem ešte jeden z reálneho života. „Predstavte si, že by ste ráno zmeškali autobus a nasadli do druhého, v ktorom by ste stretli svojho životného partnera. Keby ste stihli nasadnúť do toho, ktorým chodíte pravidelne, pravdepodobne by to k žiadnej zásadnej životnej zmene neviedlo.“

Teda existujú javy, ktoré na prvý pohľad nemajú žiadne súvislosti ani logiku, ale vedeckým skúmaním sa potvrdilo, že naoko bezvýznamný čin môže mať nedozierne dôsledky. Chcem tým naznačiť, že tomu treba dôverovať, inak by som musel popísať stovky strán na vysvetľovanie súvislosti náväznosti a postupnosti krokov, ktoré motýlí efekt v súčinnosti s teóriou chasu vyvolal.

Zmyslom tohoto blogu, je, že bez hlbšieho zdôvodnenia (musel by som to vysvetliť na stovkách strán) je nutné a nevyhnutné v záujme spravodlivosti pokroku a udržanie mieru založiť novú inštitúciu (podobnú ako je špeciálna prokuratúra, NAKA alebo špeciálny súd) ktorá by na podnety občanov prešetrovala určité súvislosti, náväznosti a postupnosti krokov, ktoré viedli občana k podozreniu, že sa stal obeťou zneužitia „motýlim efektom“ stratifikovaného podvodu či už na živote fyzickom, psychickom alebo intelektuálnom. (tieto naše tri životy je nutné začať rozlišovať)

Opäť sa odvolávam na inšpiratívnu knihu bývalého siskára Eduarda Hakla „ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY v ktorej jasne a zreteľne autor popísal ako tajné služby spolupracujú s akadémiou vied v oblasti najmä (sú aj iné oblasti) ovládnutie vedomia človeka tak aby sa tieto výskumy zneužívali na prenasledovanie nepohodlných ľudí. (prinútiť obeť aby konala nie tak ako jej káže vnútorný rozum, ale podľa vonkajších umelo vytváraných vplyvov)

Bez ďalšieho vysvetľovania

Nedávno zasiahlo irackú vojenskú základňu, kde sú umiestnené americké a spojenecké jednotky najmenej deväť balistických rakiet z Iránu, ako odveta za útok Američanov, pri ktorom zahynul iránsky generál Kásam Solejmáni. (Moja poznámka: Motýlí efekt)

V Teheráne zostrelili Ukrajinské lietadlo podľa prvotných odhadov iránskou raketou, ktorá bola vyrobená v Rusku, ale vystrelená iránskymi ozbrojenými silami náhodne. (Moja poznámka: Motýlí efekt)

Na Slovensku polícia zase zamietla jeden prípad pod stôl – teória chaosu je zneužívaná na „teror“ proti aktívnym občanom (Moja poznámka: Motýlí efekt)

Krátky Úvod

V mojom blogu uverejnenom 5.12.2019 s titulkom  „TO UŽ SA NEDÁ VYDRŽAŤ: Polícia je buď amatérska organizácia, alebo sa bojí zločincov a kriminálnikov, alebo sofistikovane s nimi spolupracuje“, samozrejme to neplatí na každého policajta!“ som uviedol okolnosti okolo pokusu  nastraženého systému „uhorenia v aute“, ktorého podstatou bolo, že dňa 17.9.2019 som podal podnet priamo na Generálnej prokuratúre do zápisnice prokurátorovi na prešetrenie okolnosti pokusu o ublíženie na zdraví prostredníctvom nastraženého systému umiestneného v aute Ford kombi v ktorom sme prespávali s nádejou, že urýchlim proces vyšetrovania. Generálna prokuratúra namiesto toho aby konala razantne, prípad rozdrobila a odoslala na niežšie stupne, tie zase na nižšie stupne až sa to dostalo na najnižší stupeň obvodného oddelenia v Šali, kde prípad zmietli zo stola. Dnes je 11.1.2020 a podnet z 17.9.2019 je stále neukončený. Prečo?

Metódy vyšetrovania sú ako za socializmu, ale za oknami zúri kapitalizmus – Motýlí efekt a teória chasu sa zneužíva na „ututlávanie“ podnetov preukazujúcich prenasledovanie nepohodlných občanov priamo štátnou mocou. Preto bez ďalšieho vysvetľovania je nevyhnutné aby to čo nie je trestným činom podľa prísnych kritérií ani súdnym občiansko právnym dôvodom bolo vyšetrené, vyhodnotené a vinníci potrestaný iným orgánom ako polícia verzus súdy – Špeciálnym útvarom rýchleho nasadenia zriadením nezávisle od štátnej moci – občanmi. Aby to pochopili aj bežní ľudia verzus štátna moc a politické spektrum, uvádzam plné znenie ďalšej v poradí tretej sťažnosti. Ja hovorím STAČILO! Už 30 rokov dávam zarábať tajným službám za moje prenasledovanie, štát preinvestoval len na prenasledovanie mojej rodiny milióny možno až desiatky miliónov korún a euro. Treba s tým niečo urobiť. Kto nechce nech nečíta ďalej, text je určený len pre dobrovoľníkov prečítať si „sťažnosť“ len zo zaujímavosti, ako musí občan bojovať o prežitie ale hlavne zastavenie útokov. Už neobstojí tvrdenie, vraj sme paranoickí, lebo sme neuhoreli.

Plné znenie sťažnosti

Ján Molnár,

Okresné riaditeľstvo PZ v Šali, Obvodné oddelenie, Ul. SNP 32, 927 01 Šaľa

ČVS:ORP-353/SA-SA-2019.

Věc: Sťažnosť proti uzneseniu

Dňa 2.1.2020 (posledný deň padol na sviatok) som si prevzal Uznesenie ČVS:ORP-353/SA-SA-2019, zo dňa 17.12.2019 vo veci, podozrenie z prečinu Podvod podľa § 221 ods. 1 / Trestného zákona, ktorého sa mala dopustiť dňa 28.04.2019 v Šali, xxxx xxxx , bytom Čsl. Armády XXXX, Šaľa a to takým spôsobom. Že oznamovateľ na internetovej stránke www.bazos.sk našiel inzerát o predaji motorového vozidlam zn. Ford Mondeo Combi,  EVČ: XXXXXXXX, za nákupnu cenu 400,-Eur, pričom o niekoľko mesiacov po uzatvorení zmluvy a po prevzatí motorového vozidla oznamovateľ zistil, že vozidlo je v zlom technickom stave, ktorý mu mala predavajúca zamlčať, kde po tomto zistení sa kupujúci pokúšal o zmier, chcel odstúpiť od zmluvy a žiadal od predávajúcej vrátenie sumy 400 eur, ktoré doposiaľ neboli vrátené, čím týmto konaním uviedla do omylu poškodeného Jána Molnára, nar. 27.09.1948, bytom Bratislava Devínska cesta 753/16, Bratislava a spôsobila mu škodu vo výške 400,- Eur.

O d m i e t a.

V prípustnej lehote do troch dní podávam sťažnosť z nasledovných dôvodov.

I.

Podľa § 2 ods. 10 Trestného poriadku „Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti.

II.

(1)   Vyšetrovateľka ma nepredvolala na výsluch aby som veci upresnil, nakoľko pri podávaní podnetu na Generálnej prokuratúre z dôvodov časovej tiesni prokurátora som nemohol hovoriť o druhej časti podnetu – nasadenie mikroorganizmov do strechy auta – s tým, že to môžem doplniť pri výsluchu, ktorý z úradnej povinnosti musí vyšetrovateľ polície vykonať a vypočuť ma. V závere uvádzam text plné znenie obsahu z podnetu na Generálnu prokuratúru.

(2)   Teda v tomto mojom konkretnom prípade sa vyšetrovateľka vôbec nezaoberala s podozrením nástražneho systému, ktorý malo byť aj bolo ublížené na zdraví prostredníctvom – mikroorganizmov (escherischia Coli) zatial neznámych do strechy auta – nakoľko som vážne ochorel a bola mi spôsobená ujma na zdraví, čo môžem doložiť správami od urologa MUDr. Bruteniča v Karlovej Vsi, teda sa naplnila podstata trestného činu ublíženia na zdraví pomocou nástražného systému.

(3)   Vyšetrovateľka uviedla na str. 1, že „Predmetné auto Jánovi Molnárovi, bez problémov slúžilo od 28.04.2019 až do dňa 12.07.2019, kedy sa týmto autom zúčastnil technickej a emisnej kontrole, ktorými auto neprešlo, teda nie je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke.

(4)     Vyšetrovateľka tým, nedbanlivo preskúmala prílohy podnetu jako aj samotný podnet z Generálnej prokuratúry kde o.i. uvádzam “ Zatiaľ chcem uviesť stručne. nakoľko prikladám podnet. v ktorom podrobne popisujem relevantné skutočnosti. Ďalej prikladám poslednú výzvu prc Ivetu Karaszovú, z ktorej sa OČTK dozvie d’alšie informácie, takisto pokus o zmier a splnomocnenie od OZ Dilhový chameleón, ako aj dôležité záznamy z technickej a emisnej kontroly.“

(5)   Z týchto príloh vyplýva, že nie je pravdou, že mi auto „bezproblemovo slúžilo“ nakoľko boli zatajené skutočnosti „prešmykovanie spojky“ (oklamal ma jej partner, ktorý mi predvádzal auto), ktorú som musel vymeniť a oprava ma stála 450 Euro, tak isto ručná brzda bola mimo prevádzky a oprava ma stála (výmena zadných strmeňov) ďalších 75 Euro, čo nie sú závady ktoré mohli vzniknúť počas doby od 28.04.2019 do 12.07.2019 taktiež viď záznamy z technickej a emisnej kontroli sa nejedná o závady, ktoré sa stali počas môjho prevádzkovania – enormné dýmenie motora pri pridávani plynu (pri skušobnej jazde to jej druh zamlčal a prikazoval jemne šliapať na plny) tak isto nebezpečný podvozok hrozba odtrhnutia zadnej pružiny. To sú vážne závady o ktorých predavajúca a jej druh vedeli ale to zamlčali nakoľko oparava by stála 1.000 euro! Preto sa ho chceli podvodne zbaviť!!!!

(6)   Vyšetrovateľka v tomto prípade nepostupovala tak, aby bol zistený skutkový stav věci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti.

(7)   Kedže nebolo vykonané odborné posúdenie vyššie uvedeného poškodenia súdny znalcom alebo aspoň obhliadkou v dielni polície, tak tiež nebolo vykonané odborné preskúmanie mikroorganizmov (escherischia Coli) ktorá rozožrala postupne celý strop auto nad telami a hlavou v spacej časti – nemožno hovoriť, že nie sú pochybnosti o zistení skutkového stavu.

(8)   Z tohoto dôvodu aj ďalších nižšie uvedených je potrebné uznesenie dozerajúcou prokuratúrou zrušiť a vrátiť späť vyšetrovateľke na dokončenie a vykonanie exepertíznych posudkov 1. Kto poškodil auto, že neprešlo ani emisnou ani technickou kontrolou, 2. Kto nainštaloval mikroorganizmov (escherischia Coli). 3. Vznikli tieto poruchy samovoľne alebo zásahom (nedbanlivosťou) neznámeho páchateľa? Pokiaľ na tieto otázky nebude odpoveď nemožno podnet odmietnuť.

III.

(1)   Vyšetrovateľka sa vo svojom odôvodnení zaoberala len časťou obchodno – právneho občianského sporu zmluvného charakteru, ale jej záver je neprofesionálny, lebo vôbec sa nezistilo, či bolo vozidlo v nebezpečne ohrozujúcom stave už při kúpe alebo vzniklo po kúpe náhodne alebo cielene a úmyselne, k takýmto záverom sa môže dopracovať len odtiahnutím vozidla do dielne a vykonania prehliadky jednak mechanikom ohľadne technického stavu v kontexte s dokumentáciou z technickej kontroly a na strane druje chemickou expertízou čo sa týka mikroorganizmov (escherischia Coli).

(2)   Neobstojí rozsiahle tvrdenia vyšetrovateľky, že je to len obchodná záležitosť – s vozidlom som ohrozovl účastníkov cestnej premávky od od 28.04.2019 až do dňa 12.07.2019 kedy som auto musel odstaviť.  „ Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech, a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie.“

(3)   Disponujem s dôkazmi od urológa MUDr. Bruteniča, že som vážne ochorel a práve následkom mikroorganizmov (escherischia Coli).

(4)   Nemôže vyšetrovateľka tak vážne okolnosti odkázať len na neschopnosť vozidla zúčastniť sa cestnej premávky a príčinu nechať len na občiansko právny spor, keď ide o vážne podozrenie z úmyslu zbaviť sa nebezpečného vozidla, alebo dokonca poškodiť kupujúceho na živote a zdraví. Vozidlo je stále pripravené na odtiahnutie do policajnej dielne.

(5)   Záverečné hodnotenie s poukazom na rôzne „výhovorky“, že sa v tomto prípade jedná o civilné konania a spornej kúäpnej zmluvy je nedôvodné a v tomto prípade  nezákonné.

 IV.

Nad rámec uvádzam, že vyšetrovateľka sa vôbec nezaoberala mojími prílohami, ktoré som odovzdal na Generálne prokuratúre, menovite 1. Pokus o zmier – vrátenie motorového vozidla určené predávajúcej Ivety Xxxxxxxx jako aj upozornenie – Podanie žaloby a trestného oznámenia, ktoré preukazovali podozrenie z tr. Činu podvodu uvedením do omylu „uvádzalu okolnosti, ktoré neboli v súlade so skutočným stavom věci“, nielen ohľadne technického stavu, jazdenia s vozidlom ohrozujúcim bezpečnosť cestnej premávky ale hlavne aj ohľadne mikroorganizmov (escherischia Coli). Odpis:

Mimoriadné nebezpečenstvo.

Vozidlo začalo vykazovať mimoriadne nebezpečenstvo, ktoré pri kúpe nebolo absolútne viditeľné, ale po 7 dní začalo padať čalunenie strechy, od chýbajúcej úchytky každý deň niekoľko centimetrov až úplne čalunenie padlo a museli sme ho pripevniť fyzicky mechanickym šroubom. Je podozrenie, že bolo buď úmyselne alebo neúmyselne napadnuté neznámim živým organizmom, ktorý postupne vyžieral strechu. Kedže sme prespávali v uvedenom aute, museli sme prespávanie ukončiť z dôvodov obavy o napadnutia neznýmimi mikroorganizmami.

V.

Vyššie uvedenými skutočnosťami je preukázané, že páchateľ v čase predaja osobného motorového vozidla tto predával s vedomosťou, že predávané osobné motorové vozidlo nenapĺňa technický stav, ktorý páchateľ uviedol kupujúcemu pri jeho kúpe, a tak uviedol kupujúceho do omylu, aby sa na jeho škodu obohatil.

Vozidlo malo hodnotu 0.- euro, skôr mínus za zošrotovanie, kedže som dal 400.- Eur za kúpu, oprava spojky 450.- Eur, ručnej brzda 75.- Eur a rizikové jazdenie, škoda presahuje 1.000 eur.

Absurdné tvrdenie vyšetrovateľky: Nakoľko z písomného vyjadrenia predávajúcej osobného motorového vozidla Ivety Xxxxxxx jasne vyplýva, že uvedený technický stav pri predaji vozidla zodpovedal jeho skutočnému stavu, nakoľko v čase predaja predmetného auta malo platnú emisnú a technickú kontrolu……„… ale jedná sa o vzťah súkromnoprávneho charakteru, pričom sporné otázky z neho vyplývajúce majú byť riešené súdmi v civilnom konaní….“

Môj názor: Veď posledná emisná a technická kontrola bola pred vyše rokom a pol a nová bola o tri mesiace, teda stav vozidla sa nemôže riaidť stavom pred vyše rokoma pol!!!…… Navyše celú „akciu“ riadil jej partner a teda aj on písal tieto absurdity, prečo nebola vypočutá aj osobne majteľka auta, veď ona sa ničoho nezúčastnila ani skušobnej jazdy ani preberania technického stavu, dokonca klamali, že funguje klimatizácia čo nebola pravda, tie veci sa nedali zistiť na mieste……

VI.

Návrh na dokazovanie: Žiadame OČTK aby na náklady predávajúcej dal vypracovať znalecký posudok, 1. Či technický stav v čase novej emisnej a technickej kontroly bol už pred kúpou (vážne technické nedostatky) 2. Čo sa vlastne s požieraním čalunenia na streche stalo, kedže som o tom v živote nepočul, že by same od seba sa požieralo čalunenie. 3. Či to bol úmysel s politickým podtextom, nakoľko som kandidoval na post prezidenta, alebo len náhoda.

VII.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti aj na to, že som utrpel vážne poškodenie zdravia a do dnešného dňa som neni vyliečený mikroorganizmov (escherischia Coli) a poškodenie zdravia opatrovanej Rene Xxxxxx čo by malo byť predmetom skúmania žiadame dozerajúcu prokuratúru, aby uznesenie vyšetrovateľa ČVS:ORP-353/SA-SA-2019, zo dňa 17.12.2019

z r u š i l a

A vrátila věc na došetrenie a doplnenie dokazovania a následne opetovného rozhodnutia o věci podozrenia nielen z podvodu, uvedenia do omylu, ohrozovanie účastníkov cestnej premávky nebezpečným vozidlom, ale hlavne poškodenia zdravia oznamovateľovi nástražným systémom – nasadenia mikroorganizmov (escherischia Coli) do strechy auta, a nástražným systémom v štádiu prípravy alebo nedokonaného trestného činu „úmrtia“ v aute!

S pozdravom

Ján Molnár, oznamovateľ

Priloha:

Text originalu podnetu na Generálnu prokuratúru

Dnešného dňa som sa dostavil na Generálnu prokuratúru SR bez predvolania za účelom podania trestného oznámenia na neznámeho páchateľa, ako aj Ixxx Kxxxxxx. bytom Šaľa. ulica ČSL armády 18. Na d’alšich neznámych páchateľov, pravdepodobne z prostredia SIS.

Podávam to dnes, pretože si myslím. že treba čo najskôr zaistiť vozidlo. ktoré môže byť predmetom nástražného systému a podrobif ho expertízou. pokiaľ ho neznámy páchateľ resp. páchatelia nepodpália vzhľadom na unikajúce palivo. Zatiaľ chcem uviesť stručne. nakoľko prikladám podnet. v ktorom podrobne popisujem relevantné skutočnosti. Ďalej prikladám poslednú výzvu pre Ixxx Kxxxxxx, z ktorej sa OČTK dozvie d’alšie informácie, takisto pokus o zmier a splnomocnenie od OZ Dúlhový chameleón, ako aj dôležité záznamy z technickej a emisnej kontroly. K meritu veci uvádzam, že je dôvodné podozrenie, že neznámy páchateľ mi poškodil palivový systém, na vozidle FORD MONDEO Combi, ŠPZ BL 874 VO. Jeho cieľom bolo, aby počas noci z 24 na 25.9.2019 podpálil auto a v ňom sme uhoreli, nakoľko vedia, že prespávam v tom vozidle (má comnbi úpravu) aj s mojou opatrovanou družkou Rxx Mxxxx. Na túto úvahu sme prišli tak, že v tomto aute sme ncspávali mesiac predtým, nakoľko sme boli na turné po Slovensku iným autom. Ked‘ sme sa vrátili z turné, chceli sme prespať v uvedenom aute a preto som ho naštartoval, aby som ho predohrial. Páchatelia. ktorí nás dlhšiu dobu sledujú vedeli, žc večer pred zaspaním zapálim motor na 10 — 15 minút. aby kúrenie vyhrialo priestor auta a mohli sme zaspávať v teple. V tento inkriminovaný, deň po zložitom naštartovaní, som zistil, že po tých 10 — 15 minutách bolo cítiť naftu, tak som sa pozrel pod auto a zistil som, že cícerkom vyteká z presne neurčitého miesta nafta. Podotýkarn, že predtým som bol na technickej kontrole a auto nemalo túto vadu. Pri lepšom skúmaní som zistil, že bolo prerazané potrubie násilím. Z tohto dôvodu mám podozrenie, že neznámi páchatelia počítali s tým, že si toho nevšimnem, riadne zaspímc, cez noc mámc pootvorené okienka, skrz kyslík a preto teoreticky nás mohli uspat‘, aby sme nezacítili požiar, nakoľko vytieklo za tých 10 — 15 minút vyše 2 litrov nafty. Je to presne také množstvo, ktoré pri podpálení by zapálilo celé auto. Samozrejme sme sa báli zavolat‘ políciu, lebo smc boli vystrašení. Vediem veľa právnych sporov s dražobnými mafiami, ktorí mi ukradli rodinný dom a o ktorých trestných oznámeniach nie je definitívne

rozhodnuté. Figuruje tam veľa ľudí. Mám pocit, že nás týmto konaním s družkou chceli fyzicky zlikvidovať, s prihliadnutím na to, že družka René Molnáru podala 20.9.2019 na GP SR trestné oznámenie na Jána Slotu za znásilnenie a navádzanie likvidácie mojej rodiny. Co sa im aj

podarilo, nakoľko z týchto dôvodov som bezdomovec. Ostatné podrobnosti sa príslušné OČTK dozvedia z týchto podaní. ktoré prikladám ako prílohu.

To je všetko čo chcem dnes k veci uviesť. Vypovedal som pravdu, nezamleal som žiadne podľa môjho názoru podstatné skutočnosti. Zápisnica bola nahlas diktovaná, prečítaná, oznamovateľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť obsahu zápisnice. Jedno vyhotovenie zápisnice bolo odovzdané oznamovateľovi.

Ukončenie zápisnice o trestnom oznánení o 14.25 hod.

Prokurátor: Mgr. Peter Užák

Príloha: Blogy:

https://blog.hlavnespravy.sk/author/kanndidat/

Prosím upriamiť pozornosť na tento blog, ktorým preukazujem prenasledovanie!!!!

https://blog.hlavnespravy.sk/14033/dalsi-otvoreny-list-prezidentke-zuzane-caputovej-ak-nemozete-odvolat-generalneho-prokuratora-vyzyvam-vas-na-otvoreny-dialog/

Ďalší otvorený list prezidentke Zuzane Čaputovej, „ak nemôžete odvolať generálneho prokurátora vyzývam Vás na otvorený dialóg“

Nie vlastnou vinou som bezdomovec ale následok prenasledovania!!!!!!

Obrázok zadnej časti Forda

Už sa preukázalo, že Šufliarský bol spojenec s Kočnerom, a na jeho príkaz zo SMER-u mi ukradli rodinný dom za to, že som si dovolil zachrániť si život a život mojej rodiny a detí a zavčasu som utiekol do Švajčiarska a tak som unikol podsvetiu, ktoré dostalo ponuku jeden milión za moju likvidáciu, verím, že príde doba kedy sa to ešte všetko vysvetlí a vinníci budú exemplárne potrestní!!!

https://blog.hlavnespravy.sk/15437/to-uz-sa-neda-vydrzat-policia-je-bud-amaterska-organizacia-alebo-sa-boji-zlocincov-a-kriminalnikov-alebo-sofistikovane-s-nimi-spolupracuje-samozrejme-to-neplati-na-kazdeho-policajta/

TO UŽ SA NEDÁ VYDRŽAŤ: Polícia je buď amatérska organizácia, alebo sa bojí zločincov a kriminálnikov, alebo sofistikovane s nimi spolupracuje“, samozrejme to neplatí na každého policajta!

Publikované 05.12. 2019 o 23:29  Karma článku: 2.79  Počet pozretí: 1794  Počet komentárov: 41

Pokus o upálenie nástražným systémom alebo nedokonaný trestný čina ublíženia na zdraví nástražným systémom, to sú moje nové skúsenosti z prenasledovania mojej osoby, takže výrok v titulku je oprávnený, nie je to ohováranie, to je sloboda prejavu, sloboda myslenia a sloboda šírenia informácii, ktorú nám zaručuje Ústava SR, pokiaľ sa neprekročí miera a hranica slušnosti, teda aby to čitateľ tak chápal, že v niektorých prípadoch sa z večera do rána zo svedka stane obvinený a naopak z večera do rána z obvineného svedok, alebo sa sofistikovane zahladzuje trestná činnosť proti nepohodlným občanom, to nasvedčuje ďalšia moja kauza –trestný čin v štádiu prípravy nástražným systémom….

Titulný obrázok blogu

Takéto trestné činy v štádiu prípravy alebo nedokonaný trestný čin alebo pokus o trestný čin, sa len veľmi ťažko dokazujú, ale slušný policajt, prokurátor vie, že pokiaľ sa nevznesie obvinenie nedá sa nič vyšetriť, dokonca ani obžaloba je ťažko preukázateľná, lebo súd musí mať absolútnu istotu zo spáchania niektorého z menovaných trestných činov. Na to treba mať ovšem nielen odvážnych ale aj spravodlivých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, čo na Slovensku sa veľmi ťažko hľadá. Viď kazy Kočner s pokusom o sfalšovanie zmeniek, alebo kauza s Ruskom s pokusom o navádzanie na vraždu jeho obchodnej partnerky, tam musel mať aj vyšetrovateľ aj prokurátor dostatok indícii aby sa začalo vyšetrovať.

Než začnem s konkrétnym mojím novým prípadom, opäť sa odvolávam na knihu Eduarda Hakla s výstižným názvom „ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY“ o ktorej som minulý rok napísal niekoľko blogov a v ktorej Edo opisuje rôzne sofistikované taktiky tých nepoctivých príslušníkov tajných služieb, policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí podporujú prenasledovanie nepohodlných občanov s pracovným názvom tzv. „Persona Non Grata“. Knihu spomínam preto aby sme si dali určité súvislosti do poradia, Edo poukazoval na skutočnosť, že tajné služby spolupracovali s akadémiou vied aby predpovedali čo urobí prenasledovaný aké duševné rozpoloženia ho môžu donútiť abo konal tak a nie inak.

….. Koniec originálu…….

Posledná správa

Mám v úmysle po nevdarených pokusov nápravy založiť občianskú komisiu pre prešetrovanie vyššie uvedených podnetov, kto by mal záujem byť členom alebo poslať svoj príbeh alebo sympatizovat s touto myšlienkou nech napíše na facebook do skupiny

https://www.facebook.com/groups/1143801575828319/?ref=bookmarks

alebo

https://www.facebook.com/groups/1901606913476415/?ref=bookmarks

 

Záver: INTERAKTIVNE KOMENTÁRE nebudem uverejňovať aj keď mi niekto ich pravidlne vymazával aby som stratil čítanosť a dôveryhodnosť mojích tvrdení n FB, ale môžete si ich pozrieť na naše novet stránke politického hnutia NAVRAT a pridať komentár.

www.navratsr.sk

tu nájdete aj posledné blogy, archív novín z azylového konania v rokoch 2001- 2005 a ďalšie linky, postupne budeme stránku zdokonalovať.

Na záver obvyklé linky:

Klasiká naša výzva:

bank:
AT682021621634355100 BIC: SPHBAT21XXX

Vyzývam každého človeka na Slovensku, ktorí sa cíti byť v ohrození alebo už bol poškodený týmto systémom aby sa pridal do skupiny na FB.

https://www.facebook.com/groups/1143801575828319/?ref=bookmarks

Minúta ticha – pre všetky obete po roku 1989!

 

Kde prirodzené právo prehráva nad papierovým právom, treba aby rozhodli občania v ľudovom referende!

Ešte raz na záver:

Bude nás 1.000.000 (milión) ľudí, ktorí nevolili Čaputovú? A podpíšu petíciu za jej odvolanie

Linka na petíciu: https://www.peticie.com/a/228130

https://www.peticie.com/vyhlasenie_neplatnosti_prezidentskych_volieb_v_roku_2019_a_ich_opakovanie

Linka na Facebook: https://www.facebook.com/groups/637031686760444

Podpíšte a preposielajte priatelia!!!!

Toto som zabudol… naša nádej….

Eldorado

https://www.youtube.com/watch?v=ZqK8BXbh7yg

Mohli mi ukradnúť dom, majetok, pohľadávky ale to, že mi ukradli syna to im nedarujem!!!!

Ďakujem za solidaritu pri hľadaní lacného ubytovania v Bratislave pre dve osoby, stále prespávame v aute a ide zima…..

Nie vlastnou vinou som bezdomovec ale následok prenasledovania!!!!!!

Už sa preukázalo, že Šufliarský bol spojenec s Kočnerom, a na jeho príkaz zo SMER-u mi ukradli rodinný dom za to, že som si dovolil zachrániť si život a život mojej rodiny a detí a zavčasu som utiekol do Švajčiarska a tak som unikol podsvetiu, ktoré dostalo ponuku jeden milión za moju likvidáciu, verím, že príde doba kedy sa to ešte všetko vysvetlí a vinníci budú exemplárne potrestaní!!!

Pridajte sa do skupiny na FB:

https://www.facebook.com/groups/2356323937918017/?ref=bookmarks